• 1
  • 2

Na specjalne Państwa życzenie jesteśmy w stanie poszerzyć naszą działalność produkcyjną o:

  • produkty dla myjni samochodowych
  • koncentraty płynów do spryskiwaczy
  • produkty do kosmetyki samochodowej
  • odmrażacze do szyb samochodowych
  • podpałkę do grilla
  • chemię gospodarczą
  • itp.

Dzięki specjalistycznemu zapleczu technologicznemu mamy możliwość konfekcjonowania materiałów płynnych specjalnie dla Państwa

 

PROJEKT - INNOWACJE

Informujemy, że w wyniku zakończenia przez Chemipack Sp. z o.o.  realizacji  projektu pn. „Wdrożenie zasadniczo ulepszonych produktów chemii samochodowej będących wynikiem prac badawczych” z  dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, III Osi priorytetowej  „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ofercie Spółki znajdują  się nowe produkty:

Zimowe płyny  do spryskiwania szyb samochodowych o ulepszonych parametrach użytkowych i jakościowych – w zakresie spowolnienia odparowywania alkoholu z zamarzniętej szyby oraz zniwelowanie efektu „zimnej szyby” w okresie zimowym zwiększających bezpieczeństwo jazdy.